0
Najsledovanejšie

toner MINOLTA Magicolor 1600/1650EN/168 0

toner MINOLTA Magicolor 1600/1650EN/1680/1690 C/M/Y kit (3x2500 str.) pre Magicolor 16xx, kit tonerov C, M, Y ...

365.34 EUR s DPH

TONER HP Q7553A Čierny LJP2015, 3000str. ...

128.90 EUR s DPH

KAZETA HP 51645A Čierna No.45 ...

73.15 EUR s DPH

HP Q7551A Černý toner LJ P3005/M3035mfp/M3027mfp,6500str. ...

190.22 EUR s DPH

TONER HP CE310A Čierny toner HP126A pre LaserJet Pro CP1025/nw ...

68.10 EUR s DPH

Aktualizácia
Posledná aktualizácia 06.08.2023.
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Euro Media Košice s.r.o. (ďalej „VOP“) platné od 1.6.2010
 
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

a) Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (VOP) upravujú vzťah medzi firmou Euro Media Košice s.r.o. (predávajúcim) a kupujúcim.
b) Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú VOP. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.
c) VOP sú dostupné na internetovej stránke
www.euro-media.sk a v sídle spoločnosti.
d) Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v plnom znení
e) Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov predkladá predávajúcemu informácie o svojom podnikateľskom oprávnení a o svojej právnej subjektivite (výpis z obchodného registru, kópie živnostenského listu a číslo občianskeho preukazu u fyzických osôb, osvedčenie o registrácii platcu dane) a je povinný tieto údaje priebežne aktualizovať.


2. CENY TOVARU

a) Ceny tovaru v  cenníku sú aktualizované na internetovej stránke www.euro-media.sk každý týždeň, alebo ich každý zákazník môže dostávať na vyžiadanie emailom.
b) Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe  zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, apod.


3. OBJEDNÁVANIE TOVARU

a) Objednávku možno doručiť osobne, poštou, faxom, internetovým obchodom alebo emailom. V prípade telefonickej objednávky môže predávajúci požadovať jej písomnú formu.
b) Na objednávke je potrebné uviesť skladové číslo objednaného tovaru, množstvo, požadovaný termín dodania, spôsob dopravy a kontaktnú osobu. V prípade neuvedenia termínu dodania, bude tovar dodaný v najskoršom možnom termíne. Pri neuvedenom spôsobe dopravy si vyhradzujeme právo na určenie spôsobu dopravy.
c) Kupujúci si je vedomý zodpovednosti a možných následkov plynúcich zo zneužitia pridelených mien a hesiel pre vstup do internetového obchodu.
d) Predávajúci môže na objednávky uskutočnené prostredníctvo internetového obchodu poskytnúť rôzne výhody (zľavy, darčeky, doprava zdarma, ...).
e) Pri objednávke špecifického tovaru môže predávajúci požadovať od kupujúceho zálohu vo výške min. 30% z ceny tovaru. V prípade, že kupujúci tento tovar neprevezme, bude mu vystavená faktúra storno poplatky vo výške zaplatenej zálohy a zaplatená záloha bude použitá ako úhrada tejto faktúry.


4. FINANČNÉ PODMIENKY

a) Odber na hotovosť – každý kupujúci má právo nakupovať na hotovosť pri osobnom odbere tovaru v sídle spoločnosti.
b) Dobierka- Každý kupujúci, ktorý požaduje zaslanie tovaru prepravnou spoločnosťou bude tento tovar uhrádzať formou dobierky.
c) Zálohová fakturácia - v prípade dohody medzi predávajúcim a kupujúcim je možné na objednaný tovar vystaviť Zálohovú faktúru a po jej uhradení bude kupujúcemu objednaný tovar expedovaný.
d) Dátum úhrady - Peňažný záväzok za fakturovaný tovar je splnený pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho, respektíve uhradením do pokladne predávajúceho.


5. DOKLADY

a) Dodací list – je súčasťou dodávky a je na ňom uvedené množstvo a druh tovaru a záručné lehota.
b) Záručný list – ak si to druh tovaru vyžaduje, tak súčasťou dodávky je aj záručný list, ktorý obsahuje výrobné čísla tovaru
c) Záručné a Reklamačné podmienky – viď RMA podmienky
d) Faktúra – štandardne vystavujeme faktúru, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti poskytnuté kupujúcim. Faktúra sa odovzdáva pri osobnom odbere tovaru alebo sa posiela spolu s tovarom. Faktúru a aj ostatné doklady sú dostupné na internetovej stránke
www.euro-media.sk.


6. ODBER, PREPRAVA A POISTENIE TOVARU

a) Osobný odber – tovar je možné vyzdvihnúť osobne v sklade spoločnosti v pracovných dňoch Pondelok - Piatok 8:30 – 16:30 hod. Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.. Pokiaľ kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar poslaný na „dobierku“, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny záväzne objednaného a neodobratého tovaru.
b) Preprava tovaru - Na žiadosť odberateľa zabezpečíme prepravu tovaru do 24 pracovných hodín vlastným rozvozom v sídle spoločnosti, alebo špedičnou službou. V prípade, že objednávku k nám doručíte do 16:30 a tovar je na sklade, bude vám doručený podľa našich možností v nasledujúci pracovný deň.
c) Kontrola zásielky - Kupujúci je povinný skontrolovať tovar po prevzatí tovaru od predávajúceho alebo po jeho prevzatí od dopravcu na zmluvou určenom mieste Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu, ako náhle sa tovar dostane do jeho držby. V prípade doručovania tovaru kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru pred podpisom súpisky skontrolovať údaje uvedené na prepravnom liste. Pokiaľ údaje nesúhlasia so skutočnosťou, alebo je porušený či inak znehodnotený originálny obal (kartónová krabica alebo fólia), poškodená originálna jedinečná páska, je kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť na prepravný list dopravcu a spísať s ním zápis o škode, prípadne tovar odmietnuť ako celok. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný informovať ihneď predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať i vecný obsah zásielky podľa priloženého dodacieho listu. Pokiaľ obsah zásielky nezodpovedá dodaciemu listu, je príjemca povinný dané rozdiely uviesť na prepravnom liste a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Pokiaľ to dopravca odmietne, je kupujúci povinný dodávku odmietnuť ako celok. Podpisom súpisky dopravcovi kupujúci potvrdzuje prevzatie všetkých produktov, ktoré sú súčasťou dodávky tovaru. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar, alebo je zamenený, musí uplatniť reklamáciu do jedného pracovného dňa od prevzatia dodávky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb.
d) Prehlásenie o zhode - predávajúci prehlasuje, že pri zavádzaní tovaru na trh plní povinnosti zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, pričom prehlásenie o zhode v zmysle ust. § 13 tohto zákona je k dispozícii kupujúcemu na elektronickej adrese predávajúceho
www.euro-media.sk .
e) Cena za prepravu - Prepravu tovaru v rámci SR hradí v plnej výške naša firma. Pri objednávke pod nižšie uvedené hodnoty  účtujeme manipulačný poplatok:
do 300.- Eur 4.- Eur prepravné spol. (UPS, M&G, ...)
V prípade, že nevybavíme celú objednávku z dôvodu nedostatku tovaru, manipulačný poplatok bude účtovaný iba pri odoslaní prvej časti zásielky.
Pri individuálne dohodnutých cenách sa výška prepravného stanovuje dohodou.
f) Poistenie tovaru – pri posielaní tovaru je každá zásielka aicky poistená do nasledovnej výšky v závislosti od prepravnej spoločnosti:
UPS do 3 300,- Eur pripoistenie 3,50 Eur za každých 330 Eur
M&G Express    do 5 000,- Eur pripoistenie 5,- Eur za každých 300.- Eur
Ak chce kupujúci poistiť zásielku nad vyššie uvedené sumy, musí to uviesť na objednávke alebo písomne o to požiadať predávajúceho. Skutočná hodnota pripoistenia bude kupujúcemu fakturovaná.
 

7.Vrátenie tovaru.
Tovar je možné vrátiť iba po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa, t.j.do 7 pracovných dní od zakúpenia tovaru. Reklamačný poriadok je k nahliadnutiu aj v sidle firmy.

8. SPÄTNÝ ODBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU

a) Podľa § 54a ods. 14 a § 54c zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. zabezpečuje predávajúci spätný odber elektronického odpadu.
b) Predávajúci zabezpečí od kupujúceho spätný odber elektronického odpadu u tovaru, ktorý kupujúci nakúpil od predávajúceho. Elektronický odpad musí mať charakter uceleného zariadenia. Pri osobnom odbere tovaru sa robí výmena kus za kus, pri dobierkovom predaji dopravu starého zariadenia hradí kupujúci na svoje náklady.


9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné Obchodné Podmienky. Všetky si zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.euro-media.sk minimálne 30 dní vopred.

 

VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka